Posadzki antyelektrostatyczne ESD

Zabezpiecz pomieszczenia zakładu, czułe urządzenia elektroniczne oraz pracowników przed skutkami wyładowań elektrostatycznych.


Posadzki żywiczne mające właściwości przewodzące to posadzki antyelekstrostatyczne. Zbierają ze swojej powierzchni ładunki elektryczne i odprowadzają je do uziemienia, co chroni pomieszczenia przed skutkami wyładowań elektrycznych.

Posadzki antyelektrostatyczne stosuje się w pomieszczeniach, w których wyładowanie elektryczności statycznej może wywołać zagrożenie pożarowo-wybuchowe, utrudniać obsługę urządzeń technologicznych, powodować zakłócenia procesu produkcyjnego oraz niedogodności i ryzyko utraty zdrowia pracowników.

Wśród antyelektrostatycznych rozwiązań posadzkowych Flowcrete znajdują się gładkie i cienkowarstwowe posadzki epoksydowe, przemysłowe posadzki epoksydowo-kwarcowe, gładkie posadzki antybakteryjne, antypoślizgowe posadzki poliuretanowo-cementowe oraz posadzki chemoodporne.

Posadzki antyelektrostatyczne to rozwiązania o właściwościach przewodzących. Zbierają ze swojej powierzchni ładunki elektryczne i odprowadzają je do uziemienia, co chroni pomieszczenia przed skutkami wyładowań elektrycznych.

Równie dobrze sprawdzają się w pomieszczeniach, w których z uwagi na przechowywany gaz lub rozpuszczalniki, czy obecność materiałów pylistych, może dojść do zapłonu lub wybuchu.

Posadzki antyelektrostatyczne to rozwiązania o właściwościach rozpraszających
lub przewodzących. Umożliwiają przepływ ładunków elektryczności statycznej
gromadzących się na powierzchni i odprowadzają je do uziemienia lub rozpraszają,
minimalizując ich wpływ na wrażliwe urządzenia elektroniczne w pobliżu.
Rozwiązania antyelektrostatyczne stosuje się w pomieszczeniach, w których wyładowanie elektryczności
statycznej może wywołać zagrożenie pożarowo-wybuchowe, utrudniać obsługę urządzeń technologicznych,
powodować zakłócenia procesu produkcyjnego oraz niedogodności i ryzyko utraty zdrowia pracowników.
Wśród antyelektrostatycznych rozwiązań posadzkowych Flowcrete znajdują się zarówno systemy gładkie,
jak i przeciwpoślizgowe, cienkowarstwowe oraz grubopowłokowe. Dzięki zastosowaniu technologii
epoksydowych, poliuretanowo-cementowych i winyloestrowych pozwalają na dobór oczekiwanej odporności
chemicznej, ale także uzyskanie paramaterów specjalnych, takich jak odporność na szoki termiczne
czy właściwości antybakteryjne.
Posadzki antyelektrostatyczne Flowcrete spełniają wymagania norm PN-EN 61340-5-1 i PN-EN 61340-4-5
w zakresie ochrony przed elektrycznością statyczną.

Ochrona ludzi i urządzeń przed ESD

Strefy EPA to konkretne obszary w obiekcie, gdzie wszystkie powierzchnie, przedmioty, ludzie i urządzenia wrażliwe na wyładowania elektrostatyczne są utrzymywane na tym samym potencjale elektrycznym.

Nagły wzrost ładunku elektrycznego mógłby uszkodzić małą, wrażliwą elektronikę (np. półprzewodniki czy procesory)

W strefach EPA posadzka musi spełniać wymagania określone normą EN IEC 61340-5-1. Chodzi tu przede wszystkim o rezystencją uziemienia na odpowiednim poziomie, a także wartość bezwzględną wytwarzanego orzez ciało napięcia

Ochrona przed zapłonem i wybuchem

test

Certyfikaty

Cetyfikaty

.
Ta funkcja została zablokowana przed załadowaniem, ponieważ zdecydowałeś się zablokować następujące pliki cookie:
  • Funkcjonalny
Aby załadować tę funkcję, kliknij Ustawienia plików cookie na dole tej strony i włącz je.

Gama posadzek antyelektrostatycznych (ESD) obejmuje następujące systemy: