Posadzki metakrylowe (MMA)


Posadzki metakrylowe to grupa posadzek żywicznych wyróżniająca się przede wszystkim bardzo krótkim czasem wiązania i specyficzną aplikacją.

Bazą żywic do wykonywania tych systemów posadzkowych jest metakrylan metylu (MMA), który jest stosowany również  m. in. do produkcji materiałów stomatologicznych, farb okrętowych, szkieł kontaktowych czy elementów karoserii.

Właściwości posadzek MMA

Pośród właściwości posadzek MMA na pierwszy plan wysuwa się krótki czas wiązania. Jest on spowodowany skłonnością MMA do samorzutnej polimerazyacji rodnikowej, która charakteryzuje się bardzo szybkim i gwałtownym przebiegiem (efekt Trommsdorffa).

Pośród właściwości posadzek MMA na pierwszy plan wysuwa się krótki czas wiązania. Jest on spowodowany charakterystycznym mechanizmem reakcji MMA zwanego polimeryzacją rodnikową, która charakteryzuje się bardzo szybkim przebiegiem, co skutkuje gwałtownym przyrostem parametrów fizycznych materiału.

Z tego względu materiały posadzkowe na bazie żywic metakrylowych zawierają specjalne inhibitory, które zapobiegają rozpoczęciu samoczynnej polimeryzacji do momentu dodania na budowie odpowiedniego katalizatora.

Dzięki krótkiemu czasowi wiązania, posadzki na bazie MMA mogą być gotowe do użytkowania (pełna odporność na ruch i pełne utwardzenie chemiczne) już po 90 minutach od zakończenia procesu aplikacji (np. Flowfast Quartz).

Dodatkowo, żywice metakrylowe są mało wrażliwe na aplikację w niskich temperaturach (nawet ujemnych), co czyni je optymalnym rozwiązaniem przy wykonywaniu posadzek w funkcjonujących chłodniach czy mroźniach.

Istotnym aspektem aplikacji odróżniającym systemy MMA od pozostałych jest charakterystyczny, mocny zapach wyczuwalny w trakcie aplikacji i wiązania posadzki. Nie wiąże się on jednak z dużą zawartością lotnych związków organicznych, która faktycznie jest niższa niż w przypadku wielu epoksydów. Ma to związek z bardzo niskim progiem wyczuwalności MMA. Specyficzny zapach znika jednak szybko, gdy tylko posadzka się utwardzi, a pomieszczenie jest dobrze wentylowane.

Parametry użytkowe posadzek metakrylowych odróżniające je od epoksydowych to zazwyczaj wyższa elastyczność i odporność na rozdzieranie, dlatego materiały na bazie MMA stosowane są nie tylko w systemach posadzkowych, ale także w rozwiązaniach hydroizolacyjnych (np. REPOMA®)

Możliwości dekoracyjne posadzek MMA

Przy pomocy posadzek MMA można uzyskać praktycznie takie same efekty dekoracyjne, jak przy pomocy posadzek epoksydowych czy poliuretanowych. Biorąc jednak pod uwagę specyfikę pracy z metakrylami, główne wskazania do wyboru tej technologii przy wykonaniu posadzek o charakterze dekoracyjnym, to przede wszystkim:

  • niska temperatura na budowie (otoczenia i/lub podłoża),
  • chęć lub konieczność wykonania posadzki w krótkim czasie.

Niska zawartość i emisja LZO

Większość materiałów do wykonywania posadzek metakrylowych ma bardzo niską zawartość i niską emisję Lotnych Związków Organicznych, co może korzystnie wpłynąć na ocenę budynku w ramach klasyfikacji BREEAM lub LEED.